5 dingen die je moet weten over jezelf beschermen tegen chemotherapiemedicijnen

De bescherming van het personeel in de gezondheidszorg tegen gevaarlijke geneesmiddelen is al tientallen jaren een punt van zorg. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat beroepsmatige blootstelling aan meer dan 200 geneesmiddelen die gewoonlijk in de gezondheidszorg worden gebruikt, kan leiden tot acute en chronische gezondheidseffecten.1 In een poging hier iets aan te doen heeft de United States Pharmacopeia (USP) hoofdstuk USP <800> van het USP Compounding Compendium in december van 2017, om het bewustzijn te helpen vergroten, uniforme richtsnoeren te bieden om het risico van het beheer van gevaarlijke geneesmiddelen (HD’s) te verminderen en het risico voor patiënten en gezondheidswerkers te helpen verminderen. 2

USP <800> is breder dan eerdere normen, aangezien het de behandeling van gevaarlijke geneesmiddelen (HD’s) vanaf het laadperron tot en met de toediening aan de patiënt en de verwijdering omvat.3 De leidraad omvat milieu- en technische controles en richtlijnen voor het omgaan met geneesmiddelen, evenals richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE). Belangrijk is dat de voorschriften van USP en OSHA afdwingbaar zijn en gelden voor alle gezondheidswerkers die met chemotherapiegeneesmiddelen werken.2

Om uzelf en uw team te helpen beschermen en ervoor te zorgen dat deze nieuwste richtlijnen worden nageleefd, zijn hier de vijf dingen die u moet weten:

 1. Er is geen veilig niveau van blootstelling aan cytotoxische chemotherapiemedicijnen voor gezondheidswerkers
  Blootstelling aan chemotherapie verhoogt het risico op chromosomale schade, kanker en ongunstige voortplantingsresultaten. 1 Daarom zijn de voorschriften van het OSHA en de USP inzake de omgang met gevaarlijke chemotherapeutische geneesmiddelen afdwingbaar en van toepassing op alle werknemers in de gezondheidszorg. Bovendien moeten alle geneesmiddelen die bij de behandeling van kanker worden gebruikt (met uitzondering van geneesmiddelen in vaste orale toedieningsvormen die alleen geteld of verpakt hoeven te worden) en die in groep 1 van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) zijn opgenomen, volledig aan de USP-normen voldoen.4
 2. Strikte controle van elke stap in de HD-levenscyclus is noodzakelijk
  USP <800> bevat voorschriften voor de verantwoordelijkheden van het personeel dat met gevaarlijke stoffen omgaat, voor facilitaire en technische maatregelen, voor de procedures voor deactivering, decontaminatie en reiniging, voor de beheersing van morsingen en voor documentatie. Een goede opleiding van apothekers en zorgverstrekkers, maar ook van risicobeheer-, juridisch en medicijnpersoneel, is van cruciaal belang voor de bescherming van patiënten en hun zorgteam.3
 3. USP <800> geeft richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)2
  Om uzelf en uw team te beschermen, is het belangrijk dat u de nieuwste richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen volgt om het risico op blootstelling te beperken. PBM’s voor gebruik bij de toediening van chemotherapie omvatten:

  • Dekking voor haar en baarden
  • Veiligheidsbril en een gezichtsscherm
  • Een getest N95 masker
  • 2 paar handschoenen getest tegen geneesmiddelen die vaak bij chemotherapie worden gebruikt
  • Een ondoordringbare chemokleding die tot onder de knieën reikt en op de rug sluit (of die op de rug volledig bedekt is)
  • Overtrekken voor schoenen of laarzen
 4. Voor elk type PBM gelden specifieke eisen om veilig gebruik te waarborgen2
  Handschoenen moeten naar behoren worden getest voor gebruik met chemotherapiemedicijnen. De American Society for Testing and Materials heeft ASTM D6978 vastgesteld: “Standard Practice for Assessment of Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs” (standaardpraktijk voor de beoordeling van de weerstand van medische handschoenen tegen permeatie door chemotherapiegeneesmiddelen). De USP eis van dubbele handschoenen is bedoeld om kruisbesmetting te verminderen en niet om de permeatietijd te verlengen. Bovendien moeten de handschoenen om de 30 minuten worden vervangen. Er is geen vergelijkbare test voor jassen, maar jassen voor chemotherapiegebruik moeten van een polycoating zijn voorzien, wegwerpbaar en naadloos, met lange mouwen en gebreide of elastische manchetten. Ze moeten ook aan de achterkant sluiten, niet aan de voorkant, en moeten om de twee tot drie uur worden vervangen, of onmiddellijk na morsen of spatten.Over spatten gesproken, zorgpersoneel moet ook een volledige gezichtsbescherming dragen om hun ogen tegen spatten te beschermen. En een veiligheidsbril moet worden toegevoegd om de ogen te beschermen als er kans is op blootstelling aan spatten. Er moet ook een NIOSH-gecertificeerd N95-masker met pasvorm worden gedragen ter bescherming tegen deeltjes in de lucht en als barrière tegen spatten, druppels en sprays rond neus en mond. De OSHA-voorschriften voor opleiding en het testen van de adembescherming (OSHA-norm 29 CFR 1910.134) moeten worden gevolgd. Het dragen van hoofd- en haarbedekking (en baard- en snorbedekking indien van toepassing) wordt aanbevolen. Het is ook aan te bevelen een tweede paar overschoenen aan te trekken voordat u een gemorste zone betreedt en het buitenste paar bij het verlaten van de zone uit te trekken. Schoenovertrekken die worden gedragen in ruimten waar met HD wordt gewerkt, mogen niet worden gedragen in andere ruimten, om te voorkomen dat HD-besmetting zich verspreidt en andere gezondheidswerkers worden blootgesteld.
 5. U moet persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier aantrekken, uittrekken en weggooien4
  Er zijn specifieke aanwijzingen voor het aan- en uittrekken en het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) die bij de toediening van chemotherapie worden gebruikt. Haarbedekking, schoenovertrekken, een N95-masker, een veiligheidsbril en een gelaatsscherm moeten worden opgezet voordat de behandelingsruimten voor patiënten worden betreden. Was de handen en trek dan een chemokleding aan, gevolgd door twee paar handschoenen, waarbij de binnenhandschoen onder de manchet van de chemokleding zit en de buitenhandschoen over de manchet van de chemokleding zit en deze volledig bedekt. Bij het uittrekken van uw PBM’s trekt u eerst de buitenhandschoenen uit, daarna de operatiekleding en andere PBM’s, voordat u het binnenste paar handschoenen uittrekt. Een beste praktijk is om alle persoonlijke beschermingsmiddelen die bij het werken met gevaarlijke geneesmiddelen worden gedragen, als besmet te beschouwen en onmiddellijk weg te gooien in een geschikte, daarvoor bestemde afvalcontainer.

Verwant artikel

Veiligheid eerst betekent mensen eerst

In 2008 schatte het NIOSH dat acht miljoen werknemers het risico lopen aan gevaarlijke drugs te worden blootgesteld. Volgens een recent onderzoek van NIOSH erkennen veel vrouwelijke verpleegkundigen echter dat ze geen PBM’s dragen bij het toedienen van chemotherapie. De studie, een van de eerste waarin het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zwangere en niet-zwangere vrouwelijke verpleegkundigen is onderzocht, verzamelde de resultaten van bijna 40.000 respondenten over een periode van acht jaar. Verrassend genoeg meldden veel respondenten niet eens handschoenen en schorten te dragen – de minimale PBM-voorschriften.1

Eerdere studies hebben een aantal redenen aan het licht gebracht waarom personeel in de gezondheidszorg niet de aanbevolen veiligheidsmaatregelen neemt als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen. 5 Deze redenen zijn onder meer:

 • Prioriteit geven aan zorg voor patiënten boven hun eigen persoonlijke gezondheid
 • een gebrek aan bezorgdheid over of bewustzijn van de toxiciteit van deze geneesmiddelen
 • Beschermende handschoenen en jassen waren niet beschikbaar
 • Verpleegsters kregen niet de kans om persoonlijke beschermingsmiddelen aan te trekken

De resultaten van deze studies wijzen duidelijk op de behoefte aan meer voorlichting voor zowel zorgpersoneel als werkgevers over de gevaren van blootstelling aan chemotherapiemedicijnen. Een goede opleiding over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toediening van chemotherapie draagt bij tot een correct gebruik. Het is belangrijk dat iedereen in het klinisch team weet: 6

 • Wanneer het nodig is
 • Wat voor soort is nodig
 • Hoe het correct om te doen, aan te passen, te dragen en af te doen
 • De beperkingen van de apparatuur
 • De juiste verzorging, het onderhoud, de nuttige levensduur en de verwijdering van de apparatuur. 6

Om zorgpersoneel en anderen in staat te stellen voor hun eigen veiligheid op te komen, zijn actuele informatie en gemakkelijk uit te voeren protocolhervormingen nodig. De beste manier om patiënten te dienen is immers gezondheidswerkers te beschermen tegen onnodige risico’s.

Bronnen

 1. CDC-website: https://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcarehsps/antidrugeffects.html
 2. USP General Chapter <800> Hazardous Drugs – Handling in Healthcare Settings, (blz. 6-7). United States Pharmacopeial Convention, USP 40 -NF 35, tweede supplement (2017). www.usp.org
 3. NIH-website: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5398627/
 1. Kienle et al, The Chapter <800> Answer Book, ASHP Publications, Kienle, Patricia C, , 2017, p vii.
 2. NIH-website: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4568815/
 3. NIH-website: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24766408

Categories:

Chemotherapie