TEST

Werknemers in de gezondheidszorg zijn ongelooflijk. Zij komen elke dag op hun werk en stellen zich bloot aan zieke patiënten, allemaal om hen te helpen beter te worden. Maar het zijn niet alleen zieke patiënten waar ze aan blootgesteld worden. Velen komen in contact met gevaarlijke geneesmiddelen (HD’s), zoals die welke bij chemotherapie worden gebruikt, en de bescherming van clinici (of gezondheidswerkers) hiertegen is al tientallen jaren een punt van zorg. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat beroepsmatige blootstelling aan meer dan 200 geneesmiddelen die vaak in de gezondheidszorg worden gebruikt, kan leiden tot acute en chronische gezondheidseffecten.3 In een poging om dit aan te pakken, heeft de United States Pharmacopeia (USP) in december van 2019 hoofdstuk USP <800> van het USP Compounding Compendium gepubliceerd, om het bewustzijn te helpen vergroten, uniforme richtlijnen te bieden om het risico van het beheer van HD’s te verminderen en het risico voor patiënten en zorgverleners te helpen verminderen.6

USP <800> is veel breder dan eerdere normen. Het bestrijkt de behandeling van medische hulpmiddelen vanaf het laadperron tot en met de toediening aan de patiënt en de verwijdering.1 De richtsnoeren omvatten milieu- en technische controles en richtsnoeren voor het omgaan met geneesmiddelen, alsmede richtsnoeren voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).

Om uzelf en uw team te helpen beschermen en ervoor te zorgen dat deze nieuwste richtlijnen worden nageleefd, zijn hier de vijf dingen die u moet weten:

1) Er is geen veilig niveau van blootstelling aan cytotoxische chemotherapieën voor gezondheidswerkers

Blootstelling aan chemotherapie verhoogt het risico op chromosomale schade, kanker en ongunstige voortplantingsresultaten.3 Daarom zijn de voorschriften van het OSHA en de USP inzake de omgang met gevaarlijke chemotherapeutische geneesmiddelen afdwingbaar en van toepassing op alle werknemers in de gezondheidszorg.6 Bovendien moeten alle geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker en die zijn opgenomen in groep 1 van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), volledig voldoen aan de USP-normen.2

Verwant artikel

2) Strikte controle van elke stap in de HD-levenscyclus, en opleiding van alle personeelsleden, is noodzakelijk

USP <800> bevat voorschriften voor de verantwoordelijkheden van het personeel dat met gevaarlijke stoffen omgaat.6 Daartoe behoren beheersingsmaatregelen in de faciliteit en technische maatregelen; procedures voor deactivering, decontaminatie en reiniging; morsbeheersing; en documentatie. Een goede opleiding van apothekers en zorgverstrekkers, maar ook van risicobeheer-, juridisch- en afleveringspersoneel, is van cruciaal belang voor de bescherming van patiënten en hun zorgteam.1

3) USP <800> bevat richtsnoeren voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen6

Om uzelf en uw team te beschermen, is het belangrijk dat u de nieuwste richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen volgt om het risico op blootstelling te beperken. PBM’s voor gebruik bij de toediening van chemotherapie omvatten:

Handschoenen – De voorschriften vereisen twee paar chemotherapiehandschoenen voor het samenstellen van steriele en niet-steriele HD’s, en voor het toedienen van antineoplastische HD’s.
Schorten – De voorschriften vereisen schorten waarvan is aangetoond dat ze bestand zijn tegen permeatie door HDs
Oogbescherming
Bescherming van de ademhalingswegen
Schoenovertrekken

4) Voor elk type PBM gelden specifieke eisen om veilig gebruik te waarborgen6

USP <800> schrijft geen pasklare aanpak van persoonlijke beschermingsmiddelen voor. De normen specificeren het type PBM dat vereist is, en ook hoe die PBM moeten worden klaargemaakt.

Handschoenen moeten naar behoren worden getest voor gebruik met chemotherapiemedicijnen. De American Society for Testing and Materials heeft ASTM D6978 vastgesteld: “Standard Practice for Assessment of Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs” (standaardpraktijk voor de beoordeling van de weerstand van medische handschoenen tegen permeatie door chemotherapiegeneesmiddelen). De USP eis van dubbele handschoenen is bedoeld om kruisbesmetting te verminderen en niet om de permeatietijd te verlengen. Bij het dragen van twee handschoenen moeten de buitenhandschoenen over de manchet van de jas reiken om volledige bescherming tegen gevaarlijke stoffen te waarborgen. Bovendien moeten handschoenen om de 30 minuten worden vervangen en onmiddellijk in een container voor chemotherapieafval worden gedeponeerd.

De vergelijkbare test voor isolatieschorten is ASTM F739. Schorten voor chemotherapie moeten ook voorzien zijn van een polycoating, moeten wegwerpbaar zijn en mogen geen naden of sluitingen hebben waardoor HD kan doordringen. Daarom moeten zij lange mouwen hebben met gebreide of elastische manchetten. Zij moeten ook aan de achterkant sluiten, en moeten om de twee à drie uur, of onmiddellijk na een lekkage of een spat, worden vervangen.

Bovendien moet het personeel in de gezondheidszorg een volledig gelaatsscherm dragen om de ogen te beschermen tegen spatten en moet een veiligheidsbril worden toegevoegd om de ogen te beschermen als er kans is op blootstelling aan spatten. Er moet ook een NIOSH-gecertificeerd N95-maskeermiddel met pasvormtest worden gedragen ter bescherming tegen deeltjes in de lucht en als barrière tegen spatten, druppels en sprays rond neus en mond. Fabrieken moeten de OSHA-voorschriften voor opleiding en fit-tests van ademhalingsbescherming volgen (OSHA-norm 29 CFR 1910.134).

Het dragen van hoofd- en haarbedekking (en baard- en snorbedekking indien van toepassing) wordt aanbevolen. Het is ook aan te bevelen een tweede paar overschoenen aan te trekken voordat u een gemorste zone betreedt en het buitenste paar bij het verlaten van de zone uit te trekken. Schoenovertrekken die worden gedragen in ruimten waar met HD wordt gewerkt, mogen niet in andere ruimten worden gedragen om te voorkomen dat HD-besmetting zich verspreidt en andere gezondheidswerkers worden blootgesteld.

5) U moet persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) op de juiste manier aantrekken, uittrekken en weggooien2 p.41-42

Er zijn specifieke aanwijzingen voor het aan- en uittrekken en het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) die bij de toediening van chemotherapie worden gebruikt. Voordat u de behandelruimte betreedt en de persoonlijke beschermingsmiddelen aantrekt, controleert u alle persoonlijke beschermingsmiddelen op defecten of scheuren. Haarbedekking, schoenovertrekken, een N95-masker, een veiligheidsbril en een gelaatsscherm moeten worden opgezet voordat de behandelingsruimten voor patiënten worden betreden. Was de handen en trek een chemokleding aan, gevolgd door twee paar handschoenen, waarbij de binnenhandschoen onder de manchet van de chemokleding wordt gedaan, en de buitenhandschoen over de manchet van de chemokleding wordt gedaan en deze volledig bedekt.

Bij het uittrekken van uw PBM’s trekt u eerst de buitenste handschoenen uit, daarna de jas en andere PBM’s en pas daarna de binnenste paar handschoenen. Een beste praktijk is om alle persoonlijke beschermingsmiddelen die bij het werken met gevaarlijke geneesmiddelen worden gedragen, als besmet te beschouwen en onmiddellijk weg te gooien in een geschikte, daarvoor bestemde afvalcontainer. Na het uittrekken van het tweede paar handschoenen onmiddellijk de handen met zeep wassen.

Om de grootst mogelijke veiligheid te garanderen, moet de bekwaamheid van al het personeel dat met harde schijven omgaat, ten minste elke 12 maanden opnieuw worden beoordeeld. Er moet ook opleiding zijn vóór de invoering van een nieuwe HD, of nieuwe apparatuur en vóór een nieuwe of belangrijke wijziging in het proces of de standaardwerkwijze.6

Veiligheid eerst betekent mensen eerst

Volgens een recent onderzoek van NIOSH erkenden veel vrouwelijke verpleegkundigen dat ze geen PBM’s droegen bij het toedienen van chemotherapie. De studie, een van de eerste waarin het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zwangere en niet-zwangere vrouwelijke verpleegkundigen is onderzocht, verzamelde de resultaten van bijna 40.000 respondenten over een periode van acht jaar. Verrassend genoeg meldden veel respondenten niet eens handschoenen en schorten te dragen – de minimale PBM-voorschriften.3

Eerdere studies hebben een aantal redenen aan het licht gebracht waarom zorgpersoneel niet de aanbevolen veiligheidsmaatregelen neemt als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen.4 Deze redenen zijn onder andere:

Prioriteit geven aan zorg voor patiënten boven hun eigen persoonlijke gezondheid
een gebrek aan bezorgdheid over of bewustzijn van de toxiciteit van deze geneesmiddelen
Beschermende handschoenen en jassen waren niet beschikbaar
Verpleegsters kregen niet de kans om persoonlijke beschermingsmiddelen aan te trekken

De resultaten van deze studies wijzen duidelijk op de behoefte aan meer voorlichting voor zowel zorgpersoneel als werkgevers over de gevaren van blootstelling aan chemotherapiemedicijnen. Een goede opleiding over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toediening van chemotherapie draagt bij tot een correct gebruik. Het is belangrijk dat iedereen in het klinisch team weet:5

Wanneer het nodig is
Wat voor soort is nodig
Hoe het correct om te doen, aan te passen, te dragen en af te doen
De beperkingen van de apparatuur
de juiste verzorging, het onderhoud, de nuttige levensduur en de verwijdering van de apparatuur.5

Om zorgpersoneel en anderen in staat te stellen voor hun eigen veiligheid op te komen, zijn actuele informatie en gemakkelijk uit te voeren protocolhervormingen nodig. De beste manier om patiënten te dienen is immers gezondheidswerkers te beschermen tegen onnodige risico’s.

Bronnen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5398627
The Chapter <800> Answer Book, ASHP Publications, Kienle, Patricia C, , 2017, p vii.
https://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcarehsps/antidrugeffects.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4568815/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24766408
USP General Chapter <800> Hazardous Drugs – Handling in Healthcare Settings, (blz. 6-8). United States Pharmacoepial Convention, USP 40 -NF 35, tweede supplement (2019). www.usp.org