Minimaliseren van het risico op kruisbesmetting – 4 tips om het risico op kruisbesmetting te verminderen

Ziekenhuizen hebben de moeilijke taak zieke patiënten op te nemen en te behandelen en tegelijkertijd een omgeving te handhaven waarin de verspreiding van infecties naar andere patiënten, personeel en bezoekers wordt voorkomen. Het is geen gemakkelijke taak, en de risico’s zijn groot. Als ziekenhuispersoneel de infectiepreventieprotocollen niet volgt, vergroot dat de kans dat patiënten een zorginfectie oplopen. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft op een willekeurige dag ongeveer één op de 31 ziekenhuispatiënten ten minste één nosocomiale infectieziekte. Dat komt neer op zo’n 2 miljoen patiënten per jaar, waarvan er 90.000 overlijden.

Aan kruisbesmetting wordt meestal gedacht in verband met infecties/HAI's, maar kan ook andere risico's voor patiënten inhouden, waaronder blootstelling aan geneesmiddelen die schadelijk kunnen zijn.

Er zijn enkele voor de hand liggende gebieden met een risico op kruisbesmetting, zoals oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals bedrails, bedtafeltjes, commodes, deurknoppen en kranen. Bovendien kan apparatuur die rondloopt op ziekenhuisafdelingen, zoals crash carts, diverse beeldapparatuur zoals EKG’s en draagbare echo’s, en voedselbakjes, een besmettingsrisico vormen als de desinfectieprotocollen niet consequent en nauwkeurig worden gevolgd.

Kruisbesmetting kan ook het gevolg zijn van de overdracht van geneesmiddelen van de ene patiënt naar de andere.

Kruisbesmetting kan gebeuren met minder doordachte apparatuur zoals pillenknippers, -splijters en -brekers, die, als ze niet naar behoren worden gereinigd tussen de verschillende keren dat ze worden gebruikt, ervoor kunnen zorgen dat een patiënt sporen van de medicatie van een vorige patiënt binnenkrijgt. Dit kan vooral schadelijk zijn bij geneesmiddelen die allergische reacties kunnen veroorzaken, zoals penicilline. De norm MM.05.01.07 van de Joint Commission, die betrekking heeft op medicijnbereiding, omvat het gebruik van pillensplijters. In 2017 waren MM.05.01.07 overtredingen de vierde meest voorkomende Joint Commission overtreding, goed voor 14,15%.

Door na te gaan waar een risico op kruisbesmetting bestaat en door praktijken en protocollen vast te stellen om die risico’s te beperken, kan de veiligheid voor zowel patiënten als personeel worden vergroot. Hier zijn een paar beste praktijken om te volgen:

 1. Praktiseer stellaire handhygiëne: Om patiënten te beschermen en het aantal infecties met nosocomiale infecties te verminderen, is een goede handhygiëne van cruciaal belang. Er is veel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat microben die nosocomiale infecties veroorzaken, het vaakst worden verspreid via de handen van gezondheidswerkers. Zorg ervoor dat de werknemers weten wanneer zij handhygiëne moeten toepassen, welke technieken zij moeten gebruiken en hoe zij dit moeten doen, en geef schriftelijk aan wat dit waard is.
 2. Volg de schoonmaak- en desinfectieprotocollen: De CDC geeft zeer specifieke richtlijnen voor de beheersing van infecties in de omgeving, onder meer hoe oppervlakken op de juiste wijze moeten worden gedesinfecteerd en gereinigd – alle personeelsleden moeten op de hoogte zijn van deze richtlijnen en vertrouwen hebben in hun rol bij de naleving ervan als organisatie. Let niet alleen op kritieke voorwerpen zoals endoscopen, maar ook op andere patiëntenverzorgingsvoorwerpen, zoals bedpannen, bloeddrukmanchetten, krukken en computers. Deze kunnen worden ontsmet in de omgeving waarin zij worden gebruikt en behoeven geen reis naar de centrale verwerking.
 3. Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE): Naast een goede handhygiëne is het belangrijk dat zorgverleners de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen voor de uit te voeren taak. Deze kunnen bestaan uit een aantal verschillende combinaties van handschoenen, maskers, oogbescherming en jassen. Om de risico’s voor het personeel en de patiënten nog verder te beperken, moet u bij het gebruik van handschoenen de vastgestelde protocollen volgen en het personeel over de mogelijke beperkingen ervan inlichten. Deze omvatten:
  • Besmetting kan optreden als gevolg van kleine, niet op te sporen gaatjes in de handschoenen
  • Bij het uittrekken van handschoenen kan besmetting optreden
  • Het dragen van handschoenen vervangt niet de noodzaak van een goede handhygiëne
  • Het niet uittrekken van handschoenen na de verzorging van een patiënt kan leiden tot de overdracht van micro-organismen op volgende patiënten
 4. Overweeg waar mogelijk producten voor eenmalig gebruik: In bepaalde gevallen zijn er producten voor eenmalig gebruik die na de behandeling van één patiënt worden weggegooid en die het risico van kruisbesmetting kunnen helpen verminderen. Sommige, zoals handschoenen, zijn duidelijker dan andere. Voorbeelden van minder courante artikelen die gezondheidszorginstellingen kunnen overwegen voor eenmalig gebruik aan te schaffen, zijn pillensnijders, -splijters en -brekers, alsook bloeddrukmanchetten. Volgens de CDC moeten “wanneer contactvoorzorgsmaatregelen voor patiëntenzorg zijn geïndiceerd, waar mogelijk wegwerpartikelen (zoals bloeddrukmanchetten) worden gebruikt om kruisbesmetting met meervoudig resistente micro-organismen tot een minimum te beperken”.

Hoewel er in de patiëntenzorg soms elementen zijn waarop wij geen vat hebben, ligt het binnen ons bereik om alles in het werk te stellen om de veiligheid van de mensen in de zorginstellingen te beschermen. Het overwegen van zowel de veel voorkomende als de minder voorkomende risico’s van kruisbesmetting in uw instelling en het opstellen van protocollen en bijbehorende voorlichting om deze risico’s te beperken, is een belangrijk aspect van het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van uw personeel, patiënten en de dierbaren die hen komen bezoeken.

Verwant artikel

Categories:

HAI  Infectie Preventie