Kruisbesmetting

Helaas wassen en desinfecteren gezondheidswerkers, zelfs met de beste bedoelingen, hun handen niet altijd zo vaak als zij zouden moeten doen.

Deze minder dan perfecte handhygiëne kan een ernstig risico vormen voor patiënten, want zoals Dr. Julie Gerberding, directeur van de Centers for Disease Control (CDC), verklaarde: “Schone handen zijn de belangrijkste factor in het voorkomen van de verspreiding van gevaarlijke ziektekiemen en antibioticaresistentie in gezondheidszorgomgevingen.1

Het gebruik van handschoenen neemt de behoefte aan handhygiëne niet weg, maar het gebruik van handhygiëne neemt evenmin de behoefte aan handschoenen weg. Handschoenen verminderen de handbesmetting met 70 tot 80 procent, voorkomen kruisbesmetting en beschermen patiënten en zorgpersoneel tegen infecties.

Het belang van handschoenen, maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen kan niet worden overschat bij het voorkomen van infecties in de gezondheidszorg. Samen met handhygiëne vormen zij de eerste verdedigingslinie om de verspreiding van infecties van mens tot mens in de gezondheidszorg te voorkomen.

Middelen & Gereedschap

Verwant artikel

Onderzoek & Rapporten

Nosocomiale infecties en multiresistente organismen in Duitsland (Deutsches Aerzteblatt International)

Volgens een in het Deutsches Arzteblatt International gepubliceerd onderzoek behoren infecties tot de meest voorkomende complicaties van een verblijf in een ziekenhuis in Duitsland, en verhogen zij de complicatie- en sterftecijfers. Uit de studie, die gebaseerd is op gegevens van het Hospital Infection Surveillance System, blijkt dat er jaarlijks bijna 60.000 nieuw verworven infecties voorkomen op intensive care-afdelingen in Duitsland. Christine Geffers van het Institut fur Hygiene und Umweltmedizin en co-auteur Petra Gastmeier ontdekten ook dat terwijl het percentage patiënten op de intensive care met meticillineresistente Staphylococcus aureus soorten al jaren stabiel is, het aantal met extended-spectrum beta-lactamase-producerende E. coli en Klebsiella pneumoniae toeneemt.

Meer lezen

Elektronische voorspellingsregels methycilline-resistente Staphylococcus Aureus-kolonisatie (Journal of Infection Control and Hospital Epidemiology)

Onderzoekers van de Universiteit van Chicago en collega’s concludeerden dat veel stappen die ziekenhuizen nemen om het aantal methicillineresistente Staphylococcus aureus infecties te minimaliseren, waaronder het houden van toezicht op MRSA kolonisatie, duur zijn en kunnen leiden tot vals-positieve testresultaten. Volgens de wetenschappers, wier werk werd gepubliceerd in Infection Control and Hospital Epidemiology, zouden de prestaties van deze techniek worden verbeterd indien patiënten die een hoog risico op kolonisatie lopen, gemakkelijk kunnen worden getarget. De onderzoekers bestudeerden 23.314 patiënten en kwamen tot vijf MRSA-voorspellingsregels die gebruikt kunnen worden om de 30 procent patiënten te identificeren die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70 procent van alle MRSA-geassocieerde patiëntendagen.

Meer lezen

Kleine molecule remmers van Staphylococcus aureus RnpA veranderen cellulaire mRNA omzet, vertonen antimicrobiële activiteit, en verzwakken de pathogenese (PLOS Pathogens)

Onderzoekers hebben aangetoond dat het stoppen van MRSA’s vermogen om RNA af te breken de verspreiding ervan kan remmen, zowel in het laboratorium als bij besmette muizen, volgens een rapport gepubliceerd in PLoS Pathogens. Wetenschappers onder leiding van Paul Dunman van de Universiteit van Rochester Medical Center richtten zich in het bijzonder op RnpA, een molecuul waarvan zij ontdekten dat het betrokken is bij het RNA-afbraakproces. Meer bepaald isoleerde het team RNPA1000, en bij tests op muizen overleefde 50% van de muizen die met een grote dosis van de molecule werden behandeld, terwijl alle muizen in de controlegroep stierven. De wetenschappers zeiden dat het remmen van de afbraak ertoe zou kunnen leiden dat de bacterie wordt overrompeld door een aanval van verwarrende instructies die uitgeschakeld hadden moeten worden.

Meer lezen

Sociale en culturele dimensies van hygiëne in Cambodjaanse gezondheidszorginstellingen (BioMed Central Public Health)

Pascale Hancart-Petitet van het Institut Pasteur du Cambodge in Phnom Penh, Cambodja, en collega’s rapporteerden in BMC Public Health over de sociale en culturele factoren die bepalend zijn voor hygiënepraktijken in Cambodjaanse gezondheidszorgomgevingen. Volgens de onderzoekers wordt aangenomen dat de frequentie van infecties met door bloed overgedragen ziekteverwekkers hoog is in zich ontwikkelende Zuidoost-Aziatische landen, maar de sociaal-culturele logica die bijdraagt tot de risico’s van overdracht wordt zelden bestudeerd. De onderzoekers voerden kwalitatieve enquêtes uit bij 319 deelnemers en stelden vast dat de hygiënepraktijken ten dele te lijden hadden onder een gebrek aan geschikte materialen en uitrusting.

Meer lezen

Verwerving van infecties na de privatisering van kamers op de Intensive Care (Archives of Internal Medicine)

Door patiënten op de intensive care in privékamers te plaatsen, kan het infectierisico worden verkleind. In de studie analyseerden Teltsch en collega’s gegevens van 19.343 ICU-opnames tussen 2000 en 2005 in twee ziekenhuiscentra in Montreal, waarvan er één in maart 2002 is overgeschakeld op alleen privé-ICU-kamers. Zij ontdekten dat het gecombineerde risico dat een patiënt een infectie zoals MRSA, vancomycineresistente Enterococcus-soorten en Clostridium difficile oploopt, met 54% daalde na de overgang naar privékamers. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat de gemiddelde patiënt in een privékamer 10 procent minder dagen op de ICU verbleef na de omschakeling.

Meer lezen

Zie andere bedreigingen en oplossingen

Handhygiëne
MRSA
Chirurgische Site Infecties

Categories:

Infectie Preventie