Een oogje in het zeil houden: Bescherming van de ogen van medisch personeel

De ogen zijn een toegangspoort voor infecties om het lichaam binnen te komen. Het is dus van cruciaal belang uw ogen te beschermen, vooral in omgevingen waar infectierisico’s aanwezig zijn. In ziekenhuizen kan het risico op infectie groter zijn door de kans op spatten van bloed of andere lichaamsvloeistoffen.

Volgens een onderzoek onder studenten geneeskunde raakten de geobserveerden hun gezicht gemiddeld 23 keer per uur aan. Bijna de helft betrof het aanraken van een slijmvlies, en een kwart daarvan waren de ogen. Aangezien de gemiddelde persoon zijn gezicht zo vaak aanraakt, heeft het ziekenhuispersoneel alle reden om bezorgd te zijn over het risico van infecties.

Er zijn vele studies verricht naar de prevalentie van spatten op de bril van chirurgen, waarvan de meeste vergelijkbare percentages bloed en andere vloeistoffen op de bril aantonen. Daarom is het van cruciaal belang dat gezondheidswerkers hun ogen beschermen en dat ziekenhuizen over goed opgezette infectiepreventieprotocollen beschikken om het personeel veilig te houden.

Als u deze beste praktijken volgt, kan uw instelling personeel en patiënten beschermen.

 1. Laat de regels uw gids zijn: Verschillende regelgevende instanties, waaronder de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het American National Standards Institute (ANSI) en de Occupational Safety and Health Administration (OSHA), bevelen een consequent gebruik van oogbescherming aan als barrière om te voorkomen dat besmettelijk materiaal in het oog terechtkomt, in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) zoals handschoenen, jassen, maskers of ademhalingsapparatuur.In de OSHA-voorschriften staat “Maskers in combinatie met oogbeschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril of een bril met vaste zijkappen, of een kinneusmasker, moeten worden gedragen wanneer spatten, nevel, spatten of druppels bloed of andere mogelijk besmettelijke materialen kunnen worden gegenereerd en besmetting van ogen, neus of mond redelijkerwijs kan worden verwacht.” Met andere woorden, wanneer er een potentieel risico bestaat voor de ogen van een gezondheidswerker, is zijn werkgever verplicht de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te verstrekken.
 2. Elimineer risico’s indien mogelijk volgens de hiërarchie van beheersingsmaatregelen van OSHA: Verwaarloos een sterke poging om risico’s volledig te elimineren niet vóór een beroep op persoonlijke beschermingsmiddelen. De faciliteit moet de hiërarchie van controlemaatregelen van het OSHA gebruiken om de blootstelling van het personeel te verminderen door te proberen het gevaar volledig weg te nemen of door gebruik te maken van technische of werkmethoden om de risicoscenario’s beter te beheersen.
 3. Kies de juiste PBM’s: Er zijn veel keuzes als het gaat om de PBM’s die uw personeel zal dragen, en sommige combinaties zijn beter dan andere. Een bril op sterkte en contactlenzen worden bijvoorbeeld niet beschouwd als voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor infectiebestrijding. Gelaatsschermen die aan de onderkant open zijn of veiligheidsbrillen alleen worden ook niet voldoende geacht. Volgens de Association of Surgical Technologists (AST) bestaat de aanbevolen veiligheidsbril uit een bril met indirecte ventilatie en een anticondenscoating. Dit zorgt voor maximale bescherming tegen spatten, druppels en brokstukken zoals bot. Bovendien zijn er opties die het dragen van een bril over een bril op sterkte mogelijk maken.
 4. Volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant en doe het apparaat voorzichtig uit: Zoals bij alle medische apparatuur, moet u altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant (IFU’s) volgen voor wat betreft het opbergen en inspecteren van uw apparatuur. Besteed speciale aandacht aan hoe en wanneer u uw beschermende bril afzet en doe hem voorzichtig af om te voorkomen dat bloed of andere vloeistoffen op een slijmvlies terechtkomen. Denk er ook aan:
  • Trek de PBM’s voor de ogen het laatst uit, omdat er spatten kunnen ontstaan bij het uittrekken van de handschoenen;
  • het personeel op te leiden om de bril te verwijderen van het deel waarmee hij op het hoofd is bevestigd en niet van de bril zelf; en
  • Het hebben van een geëtiketteerde container voor vuile brillen als u geen wegwerpbril gebruikt
 5. Herzie uw protocol jaarlijks: Personeel wisselt vaak en voorschriften veranderen, dus maak er een gewoonte van om het oogbeschermingsbeleid jaarlijks te herzien met chirurgen, gecertificeerde chirurgisch technologen (CST’s), verpleegkundigen, risicobeheer en infectiepreventie.
 6. Zorg voor een goed opleidingsprogramma: Chirurgisch personeel, met name CST’s, en al het personeel dat regelmatig werkt in ruimten of procedures met risico op spatten, moet deelnemen aan permanente educatie om op de hoogte te blijven van de beste praktijken op het gebied van oogbescherming. Die opleiding moet onder meer betrekking hebben op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, reiniging, desinfectie en verwijdering, het onderhoud en de opslag van producten, en het bepalen van eventuele beperkingen.

Het risico dat operatiepersoneel wordt blootgesteld aan gevaarlijke spatten van bloed en andere lichaamsvloeistoffen is onvermijdelijk. Een duidelijk protocol, een degelijk opleidingsprogramma en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen de veiligheid van uw werknemers verbeteren door het risico op infectieverspreiding tot een minimum te beperken.

Verwant artikel

Verwante Producten

Vervangglazen voor SAFEVIEW* brillen

Vervangglazen voor SAFEVIEW* brillen

Voor gebruik in situaties waarbij gespetterd of gesproeid kan worden. Ontworpen met een laag gewicht voor extra gebruikscomfort.
SAFEVIEW* Brilmonturen

SAFEVIEW* Brilmonturen

Kleurrijke monturen spreken verschillende voorkeuren aan. Ontworpen om gemakkelijk gedragen te worden over de meeste voorgeschreven brillen.
FLUIDSHIELD* Chirurgisch masker niveau 1

FLUIDSHIELD* Chirurgisch masker niveau 1

Gezichtsbescherming is misschien wel de meest persoonlijke keuze in persoonlijke beschermingsmiddelen. De FLUIDSHIELD* operatiemaskers van Halyard Health bieden zowel comfort als bescherming.