De verborgen factoren die bijdragen aan de ervaring van patiënten

In een steeds veranderende sector is er één element dat centraal blijft staan in de gezondheidszorg: de ervaring van de patiënt. Volgens gegevens van Press Ganey heeft de ervaring van de patiënt een vijf keer grotere invloed op de merkentrouw dan om het even welke marketingstrategie, een kritische overweging met de opkomst van het consumentisme en de toenemende concurrentie in de gezondheidszorg. Door de verschuiving in de betalingsmodellen kan de vergoeding van ziekenhuizen bovendien veranderen op basis van scores voor patiëntervaringen en negatieve gebeurtenissen in de patiëntenzorg, zoals heropname binnen 30 dagen.

Hoewel er voor de hand liggende factoren zijn die van invloed zijn op de ervaring van een patiënt, zoals de interactie met het klinisch personeel, zijn er ook een aantal klinische en operationele aspecten achter de schermen die belangrijk zijn, waaronder inspanningen om zorginfecties en zorgvertragingen te verminderen en de coördinatie binnen het zorgteam van een patiënt te verbeteren.

Infecties terugdringen, patiëntveiligheid verhogen

Wanneer een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, is de verwachting vaak dat er een probleem wordt aangepakt, niet dat er een ander probleem bijkomt, zoals een nosocomiale infectieinfectie. Desondanks krijgen jaarlijks ruwweg 2 miljoen patiënten een nosocomiale infectie, van wie er bijna 90.000 het niet overleven. Niet alleen kunnen nosocomiale infecties zoals SSI’s, centrale lijngeassocieerde bloedstroominfecties (CLABSI’s) en beademingsgeassocieerde pneumonie (VAP) het verblijf in het ziekenhuis verlengen, maar ook kunnen patiënten te lijden hebben onder verwoestende emotionele, financiële en medische gevolgen.

Gelukkig zijn er maatregelen die een ziekenhuis kan nemen om de incidentie van nosocomiale infecties in zijn instelling te verlagen en een positieve ervaring voor de patiënt te helpen verzekeren. De Centers for Disease Control and Prevention bieden een evaluatie-instrument voor infectie- en preventiebestrijding dat ziekenhuizen kan helpen doeltreffender programma’s voor infectiepreventie op te zetten. Het instrument bestrijkt onder meer de volgende gebieden:

  • Handhygiëne
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Preventie van een verscheidenheid aan nosocomiale infecties
  • Milieureiniging
  • Opwerking van hulpmiddelen

PBM’s spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van nosocomiale infecties, dus zorg ervoor dat u over de juiste uitrusting beschikt om de maximale steriele barrièrevoorzorgsmaatregelen te nemen zoals beschreven in het vastgestelde protocol van het ziekenhuis, en dat het personeel is opgeleid in de juiste technieken voor het aan- en uittrekken.

Verwant artikel

Blijf op schema, voorkom frustratie bij de patiënt

Vertragingen in de OK kunnen een belemmering vormen voor een optimale doorstroming van patiënten en klinische samenwerking, de angst van de patiënt vergroten en uiteindelijk de patiënt en zijn ervaring in gevaar brengen. Vertragingen zijn er om vele redenen. Er zijn niet-klinische kwesties zoals de beschikbaarheid van postoperatieve bedden en personeel, maar er zijn ook uitdagingen op het gebied van chirurgische apparatuur en bevoorrading die van invloed kunnen zijn op een OK-schema, zoals beschadigde instrumentcontainers die moeten worden vervangen of opnieuw gesteriliseerd, of wanneer facemaskers oncomfortabel zijn en beslaan.

Hier volgen een paar manieren om problemen met apparatuur die tot vertragingen in de OK kunnen leiden, te helpen verminderen:

  • Gebruik de juiste producten: Werk samen met uw leverancier om ervoor te zorgen dat u de juiste mix van apparatuur hebt voor elke procedure die uw ziekenhuis uitvoert.
  • Volgen en controleren: Systemen voor bewaking en tracering van apparatuur kunnen het OK-personeel helpen producten en apparatuur gemakkelijk te lokaliseren om ervoor te zorgen dat ze op de OK aankomen wanneer ze nodig zijn. Op dezelfde manier kunnen patiënt- en personeel volgsystemen het personeel op de hoogte houden van waar patiënten en OK-teamleden zijn (en waar ze gepland staan) zodat ze elke procedure met vertrouwen kunnen plannen.
  • Denk aan het ontwerp: Het OK-personeel en de steriele verwerkingsafdeling (SPD) van een ziekenhuis zijn onmisbare partners om ervoor te zorgen dat gesteriliseerde chirurgische apparatuur daar is waar het nodig is, wanneer het nodig is. Maak, waar mogelijk, gebruik van oplossingen om dit proces efficiënter te maken. Er zijn bijvoorbeeld systemen waarbij roestvrijstalen koffers die worden gebruikt om de instrumentensets van en naar de OK te vervoeren, ook in de decontaminatieruimte en door de wasstraat kunnen.

Een gevoel van interdepartementale samenwerking bevorderen

Wanneer een patiënt een ziekenhuis binnenkomt, wil hij weten dat zijn zorgteam samenwerkt. Volgens een analyse van Press Ganey van de belangrijkste factoren die een patiënt ertoe aanzetten een instelling aan te bevelen, is de perceptie van de patiënt van teamwerk de belangrijkste factor voor loyaliteit. Van de 78% van de patiënten die topscores gaven voor teamwork, respect voor de zorgverlener en hoffelijkheid van de zorgverlener, gaf 98% bijvoorbeeld topscores voor “Waarschijnlijkheid om aan te bevelen”. Kortom, als het ziekenhuispersoneel gemakkelijk kan communiceren en samenwerken, kan dat een grote bijdrage leveren aan een positieve ervaring voor de patiënt.

Hoewel uw patiënten misschien nooit merken dat u deze beslissingen neemt, kunnen ze in hoge mate bijdragen tot hun ervaring in uw instelling. In de gezondheidszorg van vandaag, gaat dat heel ver.

Categories:

Patiëntveiligheid