Juridische verklaring

Juridische verklaring

BELANGRIJK! LEES DEZE JURIDISCHE VERKLARING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Op de toegang tot en het gebruik van de website zijn de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften van toepassing. Het betreden van deze website betekent dat u deze voorwaarden hebt gelezen en dat u ermee instemt aan deze voorwaarden gebonden te zijn:

 

Eigendom – Deze site is eigendom van, wordt beheerd en onderhouden door OWENS & MINOR. (“Owens & Minor”) en is gemaakt voor uw informatie, onderwijs, vermaak en communicatie. Deze site en alle waarneembare onderdelen daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en audio, vallen onder het auteursrecht van Owens & Minor.

 

Gebruiksbeperkingen – Deze site is alleen beschikbaar voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag deze site op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, posten, distribueren, verzenden of wijzigen.

 

Handelsmerkinformatie – Alle namen, logo’s en handelsmerken zijn eigendom van Owens & Minor, Owens & Minor, Inc. en/of hun dochterondernemingen, en u mag geen van deze materialen voor enig doel gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Owens & Minor.

 

Ongevraagde ideeën – Owens & Minor ontvangt graag uw opmerkingen en beantwoordt uw vragen over onze producten en ons bedrijf. We zijn echter niet op zoek naar, en kunnen ook niet accepteren, ongevraagde ideeën, suggesties of materialen met betrekking tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de marketing van onze producten. Door ons aan dit beleid te houden, hopen wij latere misverstanden te voorkomen bij leden van het publiek die opmerkingen of ideeën indienen met betrekking tot producten of concepten die door de werknemers van Owens & Minor zijn ontwikkeld.

 

Mocht u in dienst treden bij Owens & Minor, dan vormt of dient geen van de materialen op deze site te worden beschouwd als onderdeel of geheel van een arbeidsovereenkomst. Voorts vormen de gegeven verklaringen geen garanties of verplichtingen van Owens & Minor, dat een at-will relatie met zijn werknemers onderhoudt.

 

Openbaarmaking en gebruik van uw communicatie – Postings op deze site en elektronische post die aan Owens & Minor wordt bezorgd, zijn niet vertrouwelijk en Owens & Minor is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking ervan. Alle mededelingen en ander materiaal (inclusief, zonder beperking, ongevraagde ideeën, suggesties of materialen) die u naar deze site of naar Owens & Minor stuurt via elektronische post zijn en blijven het exclusieve eigendom van Owens & Minor en kunnen door Owens & Minor worden gebruikt voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie.

 

Jurisdictie – De producten waarnaar hierin wordt verwezen zijn mogelijk niet verkrijgbaar in uw land. Deze site wordt gecontroleerd en beheerd door Owens & Minor vanuit de Verenigde Staten, en Owens & Minor verklaart niet dat de informatie en het materiaal op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de informatie en ander materiaal ter promotie van de hierin vermelde producten, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties.

 

AFWIJZING VAN GARANTIES – OWENS & MINOR GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD (TEKST EN AFBEELDINGEN) VAN DEZE SITE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST OWENS & MINOR ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VERDER GARANDEERT OWENS & MINOR NIET DAT DEZE SITE OF DE SERVER WAAROP DEZE BESCHIKBAAR IS, VRIJ ZIJN VAN COMPUTER-“VIRUSSEN”.

 

Beperking van aansprakelijkheid – Owens & Minor is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperkingen, speciale of gevolgschade, die voortvloeit uit uw toegang tot, of onmogelijkheid tot toegang tot, deze site of uw gebruik van, of vertrouwen op, deze site of de inhoud ervan. Bovendien is Owens & Minor niet verplicht om deze site of de inhoud ervan bij te werken, en Owens & Minor is niet aansprakelijk voor het niet bijwerken van dergelijke informatie. Verder kan deze website gekoppeld zijn aan andere websites die niet door Owens & Minor worden onderhouden. De opname van een link naar dergelijke websites houdt geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door Owens & Minor van de websites in. Owens & Minor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik van andere websites waartoe u via bepaalde links op deze site toegang krijgt. Deze links en andere “bronnen” waarnaar op deze site wordt verwezen, worden louter aangeboden als een openbare dienst aan gebruikers van het World Wide Web, en opname op onze site houdt geen goedkeuring door of verwantschap met Owens & Minor in. Owens & Minor wijst elke aansprakelijkheid voor links af: (i) van een andere website naar Owens & Minor; en (ii) naar een andere website van Owens & Minor.

De informatie die wij verzamelen – Owens & Minor kan verschillende soorten informatie van websitebezoekers verzamelen. De webserver van Owens & Minor verzamelt algemene gegevens over elke websitebezoeker, waaronder het IP-adres, de domeinnaam, de webpagina, de tijd die op de website wordt doorgebracht en de pagina’s die tijdens het bezoek aan de website worden bezocht. Deze informatie wordt onder andere verzameld om statistische informatie te verzamelen, de systeemadministratie te vergemakkelijken en de inhoud van de website te verbeteren. Owens & Minor kan ook de inhoud bewaren van de communicatie die naar vertegenwoordigers van de Owens & Minor-klantenservice wordt gestuurd. Deze informatie helpt Owens & Minor om vragen van bezoekers over de website te verbeteren/beantwoorden.

Overige – Owens & Minor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken: (1) deze Juridische verklaring te wijzigen, (2) postings te controleren en te verwijderen, en (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment zonder kennisgeving te beëindigen. Indien wordt vastgesteld dat een voorwaarde, voorwaarde of bepaling van deze juridische verklaring onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen daardoor op geen enkele manier worden aangetast of aangetast. Deze juridische verklaring vormt de volledige overeenkomst tussen u en Owens & Minor met betrekking tot het onderwerp ervan.

 

Vragen over de juridische verklaring – Vragen over de juridische verklaring van Owens & Minor moeten worden gericht aan [email protected].

Door deze site te gebruiken, erkent u dat u instemt met de voorgaande algemene voorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE SITE NIET.