Sterilisatieverpakkingen: Risicobeoordeling en actie ondernemen

De gedachte dat tijdens een medische ingreep een niet-steriel instrument wordt gebruikt, is voldoende om de rillingen over de rug van een patiënt te doen lopen. Een eenvoudige Google-zoekopdracht toont aan dat vuile chirurgische en diagnostische apparatuur, zoals endoscopen, alomtegenwoordig blijft in de gezondheidszorg en een bedreiging kan vormen voor de veiligheid van de patiënt door een mogelijk verhoogd risico op infecties aan de operatieplaats (SSI).

Hoewel het van cruciaal belang is om elk risico op afwijkingen van sterilisatieprocessen binnen een gezondheidszorginstelling te beperken, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de manier waarop gesteriliseerde instrumenten daarna worden opgeslagen en vervoerd. Steriele verpakkingssystemen spelen een altijd belangrijke rol bij het waarborgen van de steriliteit van instrumenten totdat zij de volgende operatiekamer bereiken – toch worden zij vaak over het hoofd gezien.

Tegenwoordig zijn er verschillende opties voor steriele verpakkingssystemen die op de afdeling centrale sterilisatie (CS) kunnen worden gebruikt, waaronder harde containers, peel pouches van plastic en/of papier, en sterilisatiewikkels (van geweven of niet-geweven materiaal). Elke optie heeft zijn eigen potentiële risico’s voor de veiligheid van de patiënt. Gelukkig zijn er gegevens beschikbaar om gezondheidszorgorganisaties te helpen deze verborgen risico’s binnen hun eigen CS-afdeling op te sporen en strategieën in te voeren om die risico’s te beperken.

Bespreking van de literatuur

Er zijn de afgelopen 13 jaar vier wetenschappelijke, collegiaal getoetste studies verricht naar het identificeren en beperken van risico’s in verband met steriele verpakkingssystemen (zie tabel 1). Hoewel elk van hen zich op verschillende aspecten van steriliteitsbehoud richt, wijzen zij alle op de volgende belangrijke overwegingen:

  • Bij gebruik van starre houders bestaat de mogelijkheid dat instrumenten tijdens opslag en vervoer besmet raken.
  • Stijve houders worden na verloop van tijd minder doeltreffend om de steriliteit van instrumenten te handhaven.
  • Visuele inspectie is niet voldoende om steriliteitsrisico’s van steriele verpakkingssystemen vast te stellen. De watertest is een doeltreffende en eenvoudige gestandaardiseerde functionaliteitstest die kan worden gebruikt in combinatie met visuele inspectie.

Verwant artikel

Naleving overwegen

Potentiële prestatieproblemen die inherent zijn aan bepaalde soorten steriele verpakkingssystemen zijn niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden als het gaat om naleving. Het gebruik van een combinatie van steriele verpakkingssystemen – wat vaak voorkomt – of druk om aan de vraag te voldoen, kan ook gevolgen hebben voor de naleving van de gebruiksaanwijzing (IFU) van een fabrikant van steriele verpakkingssystemen. Als de IFU’s voor minder dan 100% worden nageleefd, kan dat leiden tot een onjuiste verwerking en kan dat de prestaties van de sterilisatieverpakking beïnvloeden. Door chirurgische instrumenten aan de OK te leveren die niet naar behoren zijn gecontroleerd of verwerkt, kunnen CS-afdelingen een vals gevoel van vertrouwen creëren bij degenen die ze zullen gebruiken en mogelijk patiënten in gevaar brengen.

Van kennis naar actie

Het is onmogelijk om alle risico’s van steriele verwerking en het daarbij gebruikte steriele verpakkingssysteem uit te sluiten, maar er zijn een aantal manieren waarop organisaties in de gezondheidszorg potentiële bedreigingen voor de patiëntveiligheid kunnen beperken:

  • Voortdurende bijscholing: De samenstelling van uw steriele verpakkingssysteem kan van jaar tot jaar veranderen, en daarmee ook de bijbehorende IFU’s. Ontwikkel een programma dat zowel de competenties van de gebruikers beoordeelt als versterkt voor alle steriele verpakkingssystemen die binnen uw CS-afdeling worden gebruikt.
  • Grondige beoordeling: Voer ten minste eenmaal per jaar en bij elke verandering van apparatuur of processen een risicobeoordeling van steriele verpakkingssystemen uit. Bij een grondige risicobeoordeling moet rekening worden gehouden met de gemiddelde leeftijd van de containerinventaris, de naleving van de IFU’s, de integriteit van het steriele verpakkingssysteem en reparaties, en scheurpercentages.
  • Succesvolle samenwerking: Als u eenmaal beschikt over de gegevens en overwegingen die specifiek zijn voor uw eigen organisatie, deel die informatie dan wijd en zijd om te zorgen voor samenwerking op het gebied van risicobeperking met de belangrijkste partners van de CS-afdeling, waaronder chirurgie en infectiepreventie.

De bescherming van de patiëntveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle organisaties in de gezondheidszorg. Hoewel het aantal SSI’s afneemt, blijft het van cruciaal belang dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg nieuwe potentiële infectiebronnen, waaronder steriele verpakkingssystemen, blijven opsporen en samenwerken om deze risico’s te beperken.

* Het onderzoek werd gefinancierd door Halyard en uitgevoerd door Applied Research Associates, een internationaal onderzoekslaboratorium. Halyard was niet rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van de studie. Het onderzoek vond plaats in een onafhankelijk laboratorium in Panama City, FL, en het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers.

Categories:

Sterilisatie